Projeler

DEVAM EDEN PROJELERİMİZ:

 

Yrd.Doç.Dr. Zeki Durak, Geleneksel Ekşi Hamur Ekmeği Üretimine Yönelik Teknolojik Özellikleri Yüksek Yerli Ticari Starter Kültür Üretimi. TÜBİTAK 1505 Projesi, Proje Numarası: 5150003, 2015.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Yürütücü), Farklı meyve atıklarından elde edilen doğal polimerlerin biyoaktif ve reolojik özelliklerinin belirlenmesi. BAP Projesi, 2015.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Yürütücü), Gıda Teknolojisinde Kullanılan Doğal Polimerlerin Reolojik ve İnterfacial (arayüzey) Özelliklerinin Belirlenmesi. BAP Projesi, 2015.

Yrd.Doç.Dr. Fatih Törnük (Yürütücü), Gıdalarda kullanılabilir kolloidal ovalbumin kaynaklı nanotaşıyıcıların  üretimi ve stabilitelerinin belirlenmesi.BAP Projesi, 2015.

Yrd.Doç.Dr. Fatih Törnük (Yürütücü), Türkiye'de yetiştirilen çemenotu tohumlarından elde edilen gamlardan nanokillerle güçlendirilmiş biyobozunur nanokompozit film üretimi, optimizasyonu ve karakterizasyonu. BAP Projesi, 2015.

 

 

TAMAMLANAN PROJELERİMİZ:

 

Prof.Dr. Muhammet Arıcı (Yürütücü), Fonksiyonel bir bileşen olarak gölevez (Colocasia esculenta L. Schott)ununun fırıncılık ürünlerinde kullanımı. TÜBİTAK Projesi, Proje Numarası: 114O391, 2014-2016.

Yrd.Doç.Dr. Fatih Törnük (Yürütücü), Ekmeklik Unların Pelemir (Cephalaria syriaca L.) ile Kuvvetlendirilmesi: Pelemir tohumunun karakterizasyonu, acılığın giderilmesi ve ekmekçilik kalitesini artırması bakımından değerlendirilmesi. TÜBİTAK Projesi, 2014-2016.

Prof.Dr. Muhammet Arıcı (Yürütücü), Lale taç yapraklarından pilot ölçekli doğal boya üretimi. TÜBİTAK 1505 Projesi, Proje Numarası: 5130023, 2013-2015.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Yürütücü), Türkiye’de ticari olarak yetiştirilen farklı türdeki adaçayı tohumlarından optimum koşullarda endüstriyel ölçekte gam üretimi ve bu gamların fizikokimyasal, kompozisyonel, konformasyonel, mikroyapısal, teknolojik ve reolojik özelliklerinin belirlenmesi. TÜBİTAK- TOVAG Araştırma Projesi, Proje Numarası: 112O533, 2013-2015.

Prof.Dr. Osman Sağdıç (Araştırmacı), Ülkemizde Yetişen Bazı Gül Çeşitlerinin Peyzaj ve Endüstriyel Amaçlı (Tıp, Kozmetik ve Gıda Sektöründe) Kullanım Olanaklarının Araştırılması. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, SAN-TEZ projesi, 2012-2014.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Yürütücü), Ekzopolisakkarit (EPS) üreten laktik asit bakterilerinin bazı gıdaların tekstürel, reolojik ve mikroyapısal özelliklerine etkisi. TÜBİTAK- TOVAG Araştırma Projesi, Proje Numarası: 112O169, 2012-2014.

Prof.Dr. Osman Sağdıç (Yürütücü), Geleneksel fermente gilaburu (Viburnum opulus L.) meyve suyundan izole edilen laktik asit bakterilerinin probiyotik özellikleri ve endüstriyel üretimde kullanımları. TÜBİTAK Projesi, Proje Numarası: 110O214, 2010-2013.

Prof.Dr. Muhammet Arıcı (Yürütücü), Ekşi Hamurdan Starter Kültür Olarak Kullanılabilecek Mayaların İzolasyonu, Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bu Mayaların Ekmek Üretiminde Kullanılması. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, 2013-2015.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Yürütücü), Gıda atıklarından geri kazanılan modifiye pektinin fonksiyonel ve reolojik özelliklerinin belirlenmesi, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, 2014-2016.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Araştırmacı), Mikroalgal Ekzopolisakkaritlerin Sütlü Tatlılar Endüstrisinde Kullanımı ve Biyoaktif, Reolojik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, 2015.

Prof.Dr. Osman Sağdıç (Yürütücü), Lale soğanı üretiminde atık olarak ortaya lale çiçeklerinden doğal gıda boyası ve biyoaktif madde üretimi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, Proje Numarası: TAGEM/ 10/ AR-GE/03, 2010-2012.

Prof.Dr. Osman Sağdıç (Yürütücü), Gıdalara Normal veya Tağşiş Amaçlı Katılan Jelatin Kaynağının Tespiti İçin Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi. TAGEM Projesi, 2013-2015.

Prof.Dr. Osman Sağdıç (Yürütücü), Farklı yağ çeşitlerinin kaplamalık çikolatanın reolojisine etkisinin incelenmesi ve kaplamalık çikolata kalitesinin geliştirilmesi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Santez Projesi, Proje Numarası: 0833.STZ.2014, 2014-2016.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Yürütücü), Ekzopolisakkarit (EPS) üreten laktik asit bakterilerinin etkileri kullanılarak üretilen peynirlerin tekstür profilleri (TPA) ve mikroyapısal özellikleri. BAP Projesi, 2012-2014.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Yürütücü), Fermente sucukların tekstür profilleri (TPA) üzerine ekzopolisakkarit (EPS) üreten laktik asit bakterilerinin etkilerinin belirlenmesi. BAP Projesi, 2012-2014.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Araştırmacı), Kompleks gıda sistemlerinin bazı fiziksel özelliklerinin optimizasyonu ve modellenmesinde yüzey tepki metodu ve bulanık mantık sistemlerinin kullanımı ve tanımlayıcı matematiksel simülasyon fonksiyonlarının geliştirilmesi. BAP Projesi, 2012-2014.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Araştırmacı), Doğrusal olmayan davranış gösteren gıda sistemlerinin yatışkan faz, dinamik titreşimli kayma ve sürünme toparlanması özelliklerinin optimizasyonu ve modellenmesinde yüzey tepki metodunun kullanımı ve tanımlayıcı matematiksel simülasyon fonksiyonlarının geliştirilmesi. BAP Projesi, 2012-2014.

Prof.Dr. Muhammet Arıcı(Yürütücü),  Geleneksel küflü peynirlerden izole edilen küflerin morfolojik ve moleküler karakterizasyonu,bu izolatlarla küflü peynir üretimi. Proje No: NKUBAP00.24.DR.10.07, 2012-2016.

Prof.Dr. Muhammet Arıcı (Yürütücü), Ekşi hamurdan izole edilen mayaların teknolojik özelliklerinin ve bu mayalarla üretilen ekmeklerin kalite kriterlerinin belirlenmesi. BAP projesi: 2012-07-05-KAP07, 2012-2015.

Prof.Dr. Muhammet Arıcı (Yürütücü), Ekşi hamurdan mayaların izolasyonu ve moleküler biyolojik metodlarla tanımlanması. BAP projesi: 2012-07-05-KAP06, 2012-2015.

Prof.Dr. Osman Sağdıç (Yürütücü), Geleneksel Olarak Üretilen Bazı Sosların Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin İncelenmesi ve Probiyotik Çemen ve Domates Sosu Üretimi. BAP projesi: 2012-07-05-KAP04, 2012-2015.

Prof.Dr. Osman SAĞDIÇ (Yürütücü), Çiğ Sütten Üretilen Geleneksel Peynirlerin Fizikokimyasal Özellikleri, Mikrobiyal Güvenliği ve Tekstürü Üzerine Kekik ve Sarımsak Aromatik Sularının Etkisi. BAP projesi: 2012-07-05-KAP03, 2012-2015.

Yrd.Doç.Dr. Zeki DURAK (Yürütücü), Marul ve Salkım Domateslerin Buhar Fazında Etil Piruvat ile Dekontaminasyonu. BAP projesi: 2012-07-05-KAP08, 2012-2015.

Yrd.Doç.Dr. Zeki DURAK (Yürütücü), Gıdaların Raf Ömürlerinin Uzatılması İçin Yeni Nesil Antimikrobiyal Ambalaj Materyallerinin Geliştirilmesi. BAP Projesi: 2013-07-05-KAP01, 2013-2015.