Komisyonlar

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI:

Endüstriyel İlişkiler ve Staj Komisyonu
Başkan: Yrd. Doç. Dr. Fatih TÖRNÜK
Üye: Arş. Gör. N. Cihat İÇYER
Üye: Arş. Gör. Gülsüm UÇAK 

Ders Programı ve Sınav Koordinasyon Komisyonu
Başkan: Doç. Dr. M. Tahsin YILMAZ
Üye: Arş. Gör. A. Abdullah US
Üye: Arş. Gör. N. Cihat İÇYER 

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu 
Başkan: Yrd. Doç. Dr. Salih KARASU
Üye: Arş. Gör. P. Kübra ÇİÇEK 
Üye: Arş. Gör. Duygu ÖZMEN

İntibak ve Muafiyet Komisyonu
Başkan: Yrd. Doç. Dr. Ö. Said TOKER 
Üye: Arş. Gör. Selma KAYACAN
Üye: Arş. Gör. Görkem ÖZÜLKÜ 

Erasmus Uluslararası İlişkiler, Mevlana ve Farabi Komisyonu
Başkan: Doç. Dr. M. Tahsin YILMAZ
Başkan Yrd: Yrd. Doç. Dr. M. Zeki DURAK
Başkan Yrd: Yrd. Doç. Dr. Salih KARASU
Üye: Arş. Gör. Duygu ÖZMEN
Üye: Arş. Gör. N. Cihat İÇYER
Üye: Arş. Gör. Ruşen METİN YILDIRIM 

Bologna Komisyonu
Başkan: Yrd. Doç. Dr. Ö. Said TOKER 
Üye: Arş. Gör. Hatice BEKİROĞLU
Üye: Arş. Gör. A. Abdullah US 

Web Tasarımı ve Güncelleme Komisyonu
Başkan: Yrd. Doç. Dr. Fatih TÖRNÜK
Üye: Arş. Gör. A. Abdullah US
Üye: Arş. Gör. N. Cihat İÇYER            

Eğitim-Öğretim Yürütme ve Geliştirme Komisyonu
Başkan: Yrd. Doç. Dr. Ömer Said TOKER
Üye: Arş. Gör. Görkem ÖZÜLKÜ
Üye: Arş. Gör. Selma KAYACAN
                                                                                  
Akademik Teşvik ve Değerlendirme Komisyonu
Başkan: Doç. Dr. Mustafa Tahsin YILMAZ
Başkan Yrd: Yrd. Doç. Dr. Fatih TÖRNÜK
Üye: Arş. Gör. Duygu ÖZMEN

Sosyal Etkinlik Düzenleme Komisyonu
Başkan: Yrd. Doç. Dr. Ömer Said TOKER
Üye: Arş. Gör. Hatice BEKİROĞLU
Üye: Arş. Gör. Gülsüm UÇAK