Sıkça Sorulan Sorular
Yönetmelikler ve Yönergelere nasıl ulaşabilirim?
Üniversiteye ilk (yeni) kayıt işlemleri ne zaman başlar?

Üniversitemizde (YKS ve DGS için) ilk kayıt işlemleri, ÖSYM'ce ilan edilen ve Üniversitemiz tarafından hazırlanan kılavuzlarda belirtilen tarihlerde yapılmaya başlanmaktadır. ÖSYM’ce belirlenen tarihlerde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyenler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

Üniversitenize yeni kayıt için gereken bilgileri/kılavuzları nereden öğrenebilirim?

Kayıt kılavuzları (www.ogi.yildiz.edu.tr) adresinde yayınlanmaktadır.

E-devlet kaydı(elektronik kayıt) zorunlu mu?

Elektronik kayıt öğrenciler için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kayıt yaptıracak adayların (https://www.turkiye.gov.tr/) adresinde ''e-hizmetler '' de yer alan 'Yuksekogretim Kurulu Baskanligi' baslığı altında ilgili tarihlerde açılacak 'Universite E-Kayit' secenegini tıklayarak kayıt isleminin süresi icinde yapılmasi gerekir.

Hangi durumlarda e-devlet kaydı yaptırılamaz?
  • T.C. Kimlik Numarasına sahip olmama,
  • Yurt dışında bulunduğundan e-devlet şifresi alamama,
  • Halen bir başka yükseköğretim kurumuna kayıtlı olma,
  • Lise mezuniyeti e-okul üzerinden teyit edilememe,
  • ÖSYS Kılavuzunda yerleştirildiği programın bakınız maddelerinde sağlık raporu istenilmesi.
E-devletten kayıt yaptıramazsam hangi yolu izlemeliyim?

ÖSYM'ce ilan edilen ve Üniversitemiz tarafından hazırlanan (www.ogi.yildiz.edu.tr) ve kılavuzlarda belirtilen tarihlerde şahsen gelerek kayıt işlemini gerçekleştirebilirler.

E-devletten kayıt yaptırınca evrak getirmeli miyim?

E-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin aynı zamanda kayıt kılavuzunda belirtilen tarihler içerisinde “Kayıt İçin Gerekli Belgeler” i hazırlayarak elektronik olarak (www.e-ogrenci.yildiz.edu.tr) yüklemeleri gerekmektedir.

Aday ilk kayıt işlemlerini kendisi mi gerçekleştirmeli? (Yakını, anne, baba vs.)

Öğrencinin kendisinin gelememesi durumunda;

18 yaşından küçük olan adayların kayıtlari 1. Dereceden yakınlari tarafından yapılabilir.

18 yaşından büyük olan adayların kayıtları noter onaylı vekaletname ile kanuni temsilcileri tarafından yapılabilir.

İngilizce Yeterlik Sınavına (İYS) kimler girer?

Üniversitemiz % 30 İngilizce programlara kayıt yaptıranlardan “İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu”nda belirtilen sınavların herhangi birinden aldıkları puanlarla İngilizce yeterliklerini belgeleyemeyenler İYS’ye girerler.

İngilizce Yeterlik Sınavına (İYS)girmek zorunlu mu?

Hayır. Güz yarıyılı başında yapılan İYS’ye giremeyen yeni kayıtlı öğrenciler Hazırlık öğretimine YDYO'nca belirlenen kurdan başlarlar.

İYS ' ye herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı düzenlenir mi?

Hayır, düzenlenmez.

İYS' den almam gereken not nedir?

YTÜ YABANCI DİLLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ'nden ulaşabilirsiniz.

Daha önce öğretim gördüğüm yükseköğretim kurumunda hazırlık sınavından başarılı oldum. Yine de İYS?ye girmeli miyim?

Evet. Diğer üniversitelerden alınan belgeler İngilizce Yeterlik Sınavı(İYS)için geçerli değildir.

Hazırlık öğretiminin ilk yılında başarısızlık ya da devamsızlıktan kaldım. Haklarım nelerdir?

Hazırlık öğretiminden başarısızlık ya da devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin 2. yıl hazırlık öğretimini tekrar etme hakları yoktur. Ancak, hazırlık öğretimlerindeki 1. yılın ardından 4 (dört) hakla sınırlı olmak üzere İYS’ye girebilirler.

Kayıtlı öğrenciyim sistemdeki özlük bilgilerimde (Ad, Soyad, Doğum tarihi, Doğum Yeri vb.) hata var / değişiklik oldu. Nasıl düzelttirebilirim?

Lisans öğrencilerinin değişikliğe ilişkin belgesiyle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kışla Binası A1018 Nolu Büroya, Lisansüstü öğrencilerinin değişikliğe ilişkin belgesiyle birlikte kayıtlı olduğu Enstitü'ye başvuru yapması gerekmektedir. e-Devlet'de gerekli kontrol sağlandıktan sonra Öğrenci Bilgi Sisteminde değişiklik yapılmaktadır.

Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında öğrenim görmek istiyorum ne yapmalıyım?

Konuya ilişkin tüm bilgilere Erasmus+ Program Birimi web sayfasından (http://www.eu.yildiz.edu.tr ) ulaşabilirsiniz.

Mevlana Öğrenci Değişim Programı kapsamında öğrenim görmek istiyorum ne yapmalıyım?

Konuya ilişkin tüm bilgilere Mevlana Değişim Programı Birimi web sayfasından (http://www.mevlana.yildiz.edu.tr) sayfasından ulaşabilirsiniz.

Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında öğrenim görmek istiyorum ne yapmalıyım?

Konuya ilişkin tüm bilgilere Farabi Öğrenci Değişim Programı Birimi web sayfasından (http://www.farabi.yildiz.edu.tr) ulaşabilirsiniz.

Ara dönemde geçiş başvurusu (Kurumlararası Yatay Geçiş-Çift Anadal-İç transfer-Merkezi Puanla Yatay Geçiş yapabilir miyim?

Hayır. Üniversitemiz ara dönemde geçiş başvuruları almamaktadır.

Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge nereden alınır?

Kurumlararası Yatay Geçiş veya Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş yapmak isteyen Üniversitemiz öğrencileri geçiş yapacakları Yükseköğretim Kurumlarınca talep edilecek olan "Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge (FR-1550) " yi doldurarak ilgili birimlerden onay alacaklar ve talep eden Yükseköğretim Kurumlarına teslim edeceklerdir. 

Aynı dönemde çift ana dal ve kurumiçi yatay geçiş başvurusu yapabilir miyim?

Kayıtlı bulundukları programdan kurum içi yatay geçiş veya merkezi yerleştirme puanı ile başka bir programa geçiş başvurusunda bulunarak kayıt hakkı kazanan üniversitemiz öğrencileri, aynı eğitim-öğretim yılı için çift anadal başvurusunda bulunamazlar.

Diğer Yükseköğretimi Kurumunda aldığım ve muafiyet talep ettiğim ders/derslerin olması durumunda dersin notu en az kaç olmadır?

Daha önce diğer Yükseköğretim Kurumlarından alınan derslerden muafiyet talebinde bulunulan derslerin eşdeğer sayılabilmesi ve o dersin muaf kabul edilebilmesi için ders notunun CC (4.00 üzerinden en az 2.00) olması, daha önce Üniversitemizden alınan derslerin eşdeğer sayılabilmesi ve o dersin muaf kabul edilebilmesi için ders notunun DC (4.00 üzerinden en az 1.50) olması gerekmektedir.

Kaydımı dondurmak(izinli sayılmak) istiyorum, nereye, hangi tarihlerde müracaat etmeliyim?

Zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfında öğrenim görenler başvurularını Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne, Lisans öğrenimleri içerisinde kayıt dondurmak isteyenler ise başvurularını Bölüm Başkanlığımıza yaparlar.

Kayıt dondurduğum(İzinli sayıldığım) süre öğrenim süreme sayılır mı?

Hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen nedenlerle izinli sayılanların kayıtlı olduğu dersler silinir ve öğrenim süresinden sayılmaz. Ekonomik nedenlerle veya ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek başka nedenlerle izinli verilenlerin izinli sayılan süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Lisans öğrencisiyim, kayıt dondurduğum (İzinli sayıldığım) dönem katkı payı/öğrenim ücreti (azami öğrenim süresini geçen ve 2. öğretim öğrencileri) yatıracak mıyım?

Kayıt donduran ögrenciler katkı payı/ogrenim ücreti ödemezler.

En fazla ne kadar süre kayıt dondurabilirim?

Bir öğrenciye, öğrenim süresince toplam olarak en çok dört yarıyıl izin verilebilir. Ancak, izne gerekçe olan nedenlerin sürmesi durumunda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin iki yarıyıl daha uzatılabilir.

Derslere devam zorunluluğu var mı?

Üniversitemizde teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Ağırlıklı genel not ortalaması nasıl hesaplanır?

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO), Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO) ve Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO), G, M notları hariç, her dersten alınan notun o dersin yerel kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin yerel kredilerinin toplamına bölünerek hesaplanır.

Ağırlıklı genel not ortalaması ne zaman güncellenir?

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ve Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO) her yeni not girildiğinde ve Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ise gerektiğinde güncellenir ve not çizelgesine (transkript) yansıtılır.

Bitirme çalışması almanın koşulu nelerdir?

Bir öğrencinin bitirme çalışması alabilmesi için, öğretim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.

Bitirme Çalışmasını en son ne zamana kadar teslim edebilirim?

Bitirme çalışmasının süresi bir yarıyıldır. Bu süre sonunda öğrenci; tamamladığı bitirme çalışmasını, bölümlerce hazırlanacak “Bitirme Çalışması Teslim Formu” nu doldurup danışmanının onayını alarak, yarıyıl sonu sınavlarının başladığı haftanın birinci günü mesai bitimine kadar, en az üç (3) nüsha olarak bölüm başkanlığına teslim eder.

 
Final / Bütünleme sınavına girebilme şartları nelerdir?

Final ve Bütünleme sınavlarına girebilmek için teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim–öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur.

Final/Bütünleme sınavına giremeyenler için mazeret sınavı var mıdır?

Her ne sebeple olursa olsun Final veya Bütünleme sınavı için mazeret sınav hakkı yoktur.

Bütünleme sınav tarihlerini nereden öğrenebilirim?

Akademik takvimde belirtilen tarih aralıklarında yapılır.

Tüm derslerimden geçtim fakat not ortalamam 2.00 ın altında mezun olabilir miyim?

Hayır. Mezun olabilmek için bölümün/programın öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamanız gerekmektedir.

Mezuniyet sınavına girebilme şartları nelerdir? Kaç dersten mezuniyet sınavına girebilirim?

Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.

Azami öğrenim süresi ne kadardır? Azami öğrenim süresi sonunda hangi durumda kaydım silinir?

Azami öğrenim süresi, Lisans öğrencileri için yedi (7) yıldır. Bu sürelerin hesaplanmasına tüm öğrenciler için süreler sıfırlanarak 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başı itibariyle başlanmıştır.

Azami öğrenim süremi tamamladım 6 ders ve üzeri hiç almadığım veya devam koşulunu yerine getirmediğim ders/derslerim varsa durumum ne olur?

Azami öğrenim süresi sonunda, hiç almadığı ve/veya alıp devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı altı (6) ve daha fazla olan öğrencilerin ek sınav haklarından yararlandırılmaksızın Üniversite ile ilişiği kesilir.

Azami öğrenim süresi sonunda hangi durumlarda sınav haklarımı kullanırım? Sınav haklarım nelerdir?

Azami öğrenim süresini tamamlayan (hiç almadığı ve/veya alıp devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı altı (6) ve daha fazla olan öğrenciler hariç) son sınıf öğrencilerine, azami öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılın sonunda kullanmak üzere, FF, FD, DD notu olan tüm dersler için toplam iki ek sınav hakkı verilir.

Hiç alınmayan veya devam koşulu sağlanmayan (F0) dersler için ek sınav hakkı verilmez ve bu statüdeki dersler aşağıda belirtilen ek süreler içerisinde alınması gerekir.

Öğrenciler, ek sınav haklarını mezuniyet sınavını takiben ilan edilecek tarihlerde birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adları altında kullanacaklardır.

Ek sınav hakkı kullanılan derslerden başarılı sayılabilmek için dersin harf notunun en az CC (2.0) olması gereklidir.

Ek sınav hakları sonunda mezuniyet için 6 veya daha fazla dersi kalanların Üniversite ile ilişiği kesilir.

Ek sınav hakları sonunda, mezuniyet için hiç alınmayan veya devam koşulu sağlanmayan dersler dahil olmak üzere en fazla beş veya en az iki dersi kalan öğrencilere, dört yarıyıl ek süre verilir.

Azami öğrenim sonunda veya ek sınav hakları sonunda veya ek süreler sonunda mezuniyet için 1 (bir) dersi kalan öğrencilere, sınırsız sınav hakkı verilir.

Yarıyıliçi sınavlarının mazereti var mı?

Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir.

Hangi durumlarda mazeret sınavına girebilirim? Mazeret sınavı için ne zaman başvurmalıyım?

Hastalık halinde; hastalığın en az 3 (üç) günlük bir raporla belgelenmesi (Özel muayenehaneler hariç) ve raporun, rapor bitim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunulması gerekmektedir.

Birinci dereceden yakınlarının ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması durumunda;

Trafik kazası ve doğal afetler durumunda sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunması gerekmektedir.

Bir yarıyılda teorik derslerde 21 iş gününden, diğerlerinde ise 14 iş gününden daha uzun sürmeyen gözaltı ve tutukluluk durumunda;

Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet ve benzeri bir nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse,

Çift anadal programı ile anadal programının sınav takviminde çakışma olması halinde mazeret sınavı hakkı verilir.

Yukarıda sayılan tüm mazeretler dışındaki bir mazeret nedeni ile öğrenci sınava girememişse bu mazeretini belgelendirmesi gerekmektedir. Bu hakların ne şekilde uygulanacağına ilişkin bilgiler için Yarıyıl İçi Sınavı İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları’nı (DD-007) inceleyiniz.

Sınav sonucuma itiraz etmek istiyorum. İtiraz süresi nedir? Nereye başvurmalıyım?

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin veya akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son gününden itibaren üç iş günü içerisinde kayıtlı olduğunuz Yüksekokul Müdürlüğüne/Fakülte Dekanlığına bir dilekçeyle başvurarak itiraz edebilirsiniz.

Kayıtlı öğrenciyim. Öğrenci Belgesi/ Transkript almak istiyorum.Nereye başvurmalıyım?

Kayıtlı öğrenciler Öğrenci Belgesi/ Transkriptlerini fakültelerinden alabilirler.

Askerlik Durum Belgesi (Ek-C) nereden alınabilir?

Öğrencilerimizin Askerlik Durum Sorgulama işlemleri Askerlik Şubeleri tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Ancak herhangi bir durumda öğrencilerimizin bu belgeye ihtiyaç duymaları halinde Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası Giriş katında bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından (A1008 nolu oda) alabileceklerdir.

Okulum uzadı, katkı payı ?öğrenim ücreti miktarı ne olacak?

Her dönem katkı payı miktarları ders kayıt kılavuzları ile birlikte http://www.sks.yildiz.edu.tr/ sayfasında yayınlanmaktadır.

Mezun durumdayım sadece stajlarım kaldı katkı payı ödeyecek miyim?

Mezuniyet durumunda olup sadece stajı kalan öğrenciler katkı payı /öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.

Diplomamı kaybettim, tekrar alabilir miyim?

Diploma kayıp başvurusunda yapılması gereken işlemler:

•FR-1153-Kayıp Diploma İçin Başvuru Dilekçe Formunun doldurulması ve  kaybedilen diplomanın fotokopisinin (varsa) dilekçeye eklenmesi, işlemlerin hızlandırılması bakımından uygun olur.

• Diploma kaybına ilişkin iki farklı gazete ilanı (Gazete ilan örnekleri bu dokümanın son sayfasında verilmiştir. İlan örneğinde yer alan bilgilerden bilinmeyenler, Diploma İşlemleri Bürosu’ndan veya ytumezun@yildiz.edu.tr adresinden öğrenilebilir. İlan örneği ulusal veya mahalli gazetelere verilebilir. İlan metninin bulunduğu sayfa ile gazete başlığını ve sayısını içeren kısımlar beraber getirilmelidir.) Ancak yıpranmış Diploma belgenin aslının getirilmesi durumunda gazete ilanına gerek duyulmaz.

• Nüfus Cüzdanının fotokopisi (ön ve arka yüzünden çekilmiş)

• Dekont (Ödenecek ücretlere ilişkin Tablo1’de belirtilen tutar ilgili banka hesabına yatırılarak dekontla beraber Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası, A-1014 nolu Diploma İşlemleri Bürosu’na başvuru yapılmalıdır.

Diplomamı benim adıma başkası alabilir mi?

Ancak kanuni vekalet verilen temsilci tarafından alınabilir.

Dilekçe Örneklerine nereden ulaşabilirim?
Özel öğrenci ne demektir? Kimler özel öğrenci olabilir?

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.