Formlar

Lisans Öğrenci Formlar 

FR-0609-Fakülte-Yüksekokul Öğrenci Genel Dilekçe Formu için tıklayınız.

FR-0531-Mazeretli Ders Ekle-Sil Dilekçesi için tıklayınız. 

FR-0606-Çakışan Dersler İçin Mazeret Sınav Talep Formu için tıklayınız.

FR-0607-Mazeret Sınav Talep Formu için klayınız.

FR-1107-Ders Saydırma Dilekçesi için tıklayınız.

FR-1445-Kayıt Silme Dilekçesi için tıklayınız.

FR-1550-Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge için tıklayınız.

Lisansüstü Öğrenci Formlar 

FR-0355-Yüksek Lisans Danışman - Tez Konusu Değişiklik Öneri Formu için tıklayınız.,

FR-0347-Yüksek Lisans Tez Danışmanı Öneri Formu için tıklayınız.

FR-1459-Doktora Tez Konusu Değişiklik Öneri Formu için tıklayınız.

FR-1251-Mesai Dışı Öğrenci Çalışma İzin Formu için tıklayınız.

Akademik ve İdari Personel Formlar

FR-0714-Fakülte-Yüksekokul Akademik-İdari Personel Genel Dilekçe Formu için tıklayınız.

FR-0251-2547-39.Madde Görevlendirme Formu için tıklayınız.

FR-0268-Öğretim Elemanı İzin Onay Formu için tıklayınız.

FR-0269-Akademik Birimlerde Çalışan İdari Personel İzin Onay Formu için tıklayınız.

FR-0002-Araştırma Görevlisi Süre Uzatması Formu için tıklayınız.

 

Gıda Mühendisliği Laboratuvarları için Genel Güvenlik Kuralları