BAP

DEVAM EDEN PROJELERİMİZ:

 

 

TAMAMLANAN PROJELERİMİZ:

Prof.Dr. Osman Sağdıç  "Ekzopolisakkarit Üreten Laktik Kültürlerin Tereyağı, Yayık Tereyağı ve Kaymağın Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2016

Prof.Dr. Muhammet Arıcı "Geleneksel Küflü Peynirlerden İzole Edilen Küflerin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu Bu İzolatlarla Küflü Peynir Üretimi", BAP Doktora, NKUBAP.00.24.DR.10.07, Yönetici, 2016

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Yürütücü), Farklı meyve atıklarından elde edilen doğal polimerlerin biyoaktif ve reolojik özelliklerinin belirlenmesi. BAP Projesi, 2015.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Yürütücü), Gıda Teknolojisinde Kullanılan Doğal Polimerlerin Reolojik ve İnterfacial (arayüzey) Özelliklerinin Belirlenmesi. BAP Projesi, 2015.

Yrd.Doç.Dr. Fatih Törnük (Yürütücü), Gıdalarda kullanılabilir kolloidal ovalbumin kaynaklı nanotaşıyıcıların  üretimi ve stabilitelerinin belirlenmesi.BAP Projesi, 2015.

Yrd.Doç.Dr. Fatih Törnük (Yürütücü), Türkiye'de yetiştirilen çemenotu tohumlarından elde edilen gamlardan nanokillerle güçlendirilmiş biyobozunur nanokompozit film üretimi, optimizasyonu ve karakterizasyonu. BAP Projesi, 2015.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Yürütücü), Ekzopolisakkarit (EPS) üreten laktik asit bakterilerinin etkileri kullanılarak üretilen peynirlerin tekstür profilleri (TPA) ve mikroyapısal özellikleri. BAP Projesi, 2012-2014.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Yürütücü), Fermente sucukların tekstür profilleri (TPA) üzerine ekzopolisakkarit (EPS) üreten laktik asit bakterilerinin etkilerinin belirlenmesi. BAP Projesi, 2012-2014.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Araştırmacı), Kompleks gıda sistemlerinin bazı fiziksel özelliklerinin optimizasyonu ve modellenmesinde yüzey tepki metodu ve bulanık mantık sistemlerinin kullanımı ve tanımlayıcı matematiksel simülasyon fonksiyonlarının geliştirilmesi. BAP Projesi, 2012-2014.

Doç.Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz (Araştırmacı), Doğrusal olmayan davranış gösteren gıda sistemlerinin yatışkan faz, dinamik titreşimli kayma ve sürünme toparlanması özelliklerinin optimizasyonu ve modellenmesinde yüzey tepki metodunun kullanımı ve tanımlayıcı matematiksel simülasyon fonksiyonlarının geliştirilmesi. BAP Projesi, 2012-2014.

Prof.Dr. Muhammet Arıcı(Yürütücü),  Geleneksel küflü peynirlerden izole edilen küflerin morfolojik ve moleküler karakterizasyonu,bu izolatlarla küflü peynir üretimi. Proje No: NKUBAP00.24.DR.10.07, 2012-2016.

Prof.Dr. Muhammet Arıcı (Yürütücü), Ekşi hamurdan izole edilen mayaların teknolojik özelliklerinin ve bu mayalarla üretilen ekmeklerin kalite kriterlerinin belirlenmesi. BAP projesi: 2012-07-05-KAP07, 2012-2015.

Prof.Dr. Muhammet Arıcı (Yürütücü), Ekşi hamurdan mayaların izolasyonu ve moleküler biyolojik metodlarla tanımlanması. BAP projesi: 2012-07-05-KAP06, 2012-2015.

Prof.Dr. Osman Sağdıç (Yürütücü), Geleneksel Olarak Üretilen Bazı Sosların Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin İncelenmesi ve Probiyotik Çemen ve Domates Sosu Üretimi. BAP projesi: 2012-07-05-KAP04, 2012-2015.

Prof.Dr. Osman SAĞDIÇ (Yürütücü), Çiğ Sütten Üretilen Geleneksel Peynirlerin Fizikokimyasal Özellikleri, Mikrobiyal Güvenliği ve Tekstürü Üzerine Kekik ve Sarımsak Aromatik Sularının Etkisi. BAP projesi: 2012-07-05-KAP03, 2012-2015.

Yrd.Doç.Dr. Zeki DURAK (Yürütücü), Marul ve Salkım Domateslerin Buhar Fazında Etil Piruvat ile Dekontaminasyonu. BAP projesi: 2012-07-05-KAP08, 2012-2015.

Yrd.Doç.Dr. Zeki DURAK (Yürütücü), Gıdaların Raf Ömürlerinin Uzatılması İçin Yeni Nesil Antimikrobiyal Ambalaj Materyallerinin Geliştirilmesi. BAP Projesi: 2013-07-05-KAP01, 2013-2015