Komisyonlar

KOMİSYON KODU

KOMİSYON ADI

GÖREV TANIMI

KOMİSYON ÜYELERİ

GM-01

Stratejik Planlama ve Sürekli İyileştirme Komisyonu

 • Kalite geliştirmeye yönelik çalışmaları yürütmek,
 • Akademik ve idari hizmetleri geliştirmeye yönelik ölçme,
 • izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek,
 • İç ve dış değerlendirme organizasyonlarını koordine etmek ve yürütmek,
 • Üniversite birimlerinde yer alan kalite komisyonları ile eş güdümü sağlamak,
 • Sürekli iyileştirme süreci ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini sağlamak,
 • Kaliteye yönelik seminerlere, konferans ve toplantılara katılarak; elde edilen bilgileri üniversitemize yaymak,
 • Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve doğru bir şekilde yürütülmesi için personellere eğitim ve toplantılar düzenlemek,
 • Bölümde yürütülen iyileştirme çalışmalarına ilişkin yenilikçi ve özgün fikirleri belirleyerek, kurum içerisinde yaygınlaştırılmasını sağlamak

Prof.Dr. Muhammet Arıcı

Prof.Dr. Osman Sağdıç

Prof.Dr. Ömer Şimşek

Prof. Dr. Enes Dertli

Doç.Dr. Salih Karasu

GM-02

Akademik Eğitim Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu

 • Kalite Geliştirme,
 • Ders ve derslik ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 • Öğretim Kadrosu ve yük özetinin güncellenmesi,
 • Derslerin MÜDEK ölçütlerine göre değerlendirilmesi,
 • Yatay ve dikey geçişlere ait bilgilerin belirlenmesi,
 • Lisans eğitim programının güncellenmesi,
 • Kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek,
 • İç ve Dış Değerlendirme,
 • Stratejik Planlama ve İzleme’de rehberlik etmek.

Prof.Dr. Osman Sağdıç

Prof.Dr. Muhammet Arıcı

Doç.Dr. Ömer Said Toker

Doç.Dr. Ayşe Karadağ

 

İME (KOOP)

Doç.  Dr. Fatih Törnük

Doç.Dr. Ömer Said Toker

Dr.Öğr.Üye. Z.Hazal Tekin Çakmak

GM-03

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

 • MÜDEK akreditasyonu için gerekli bilgi ve belgelerin derlenmesi,
 • Her ders için dosya (Öğrenim çıktıları, konu akışı, ders notu, ödev ve sınav kâğıdı örneği, başarı çizelgesi vd.) hazırlanması ve güncellenmesi,
 • Her yarıyıl sonu MÜDEK ders anketlerinin uygulanması,
 • karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve bölüm başkanlığına raporlanması,
 • Zayıflık, kaygı ve gözlemlerin giderilmesi için düzeltici önlemlerin listelenmesi, bölüm başkanlığına bildirilmesi ve izlenmesi,
 • Bologna sürecinin izlenmesi

1-Kalite

Doç.Dr. Salih Karasu

Arş.Gör. Perihan Kübra Akman

Arş.Gör. Duygu Özmen

Arş.Gör Kader Korkmaz

 

2-Müdek

Doç.Dr. Ömer Said Toker

Dr.Öğr.Üye. Z.Hazal Tekin Çakmak

Dr.Öğr.Gör. Ruşen Metin Yıldırım

Arş.Gör. Eylül Öztürk

Arş.Gör. Öznur Saroğlu

Arş.Gör. Muhammed Özgölet

Arş.Gör. N. Afranur Kanıbol 

 

GM-04

Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Komisyonu

 • Erasmus, Mevlana ve IAESTE gibi uluslararası programlarla ilgili koordinasyon ve organizasyonların yürütülmesi,
 • Farabi gibi üniversiteler arası programlarla ilgili koordinasyon ve organizasyonların yürütülmesi
 • Öğrenci hareketliliğini sağlayacak programların (Erasmus, Farabi gibi) son üç yıllık uygulamalarının ve değerlendirilmesinin yapılması

Doç.Dr.Ayşe Karadağ

Dr.Öğr.Üye. Z.Hazal Tekin Çakmak

Arş.Gör. Öznur Saroğlu

Arş.Gör. Kader Korkmaz

GM-05

Sosyal Faaliyetler Komisyonu

 • Öğrencileri sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirmek,
 • Bölüm bünyesinde her yıl gerçekleştirilen, mezuniyet törenleri ve yılsonu etkinlikleri gibi sosyal ve kültürel alandaki tüm faaliyetlere öncülük etmek,
 • Bölümümüze kayıtlı bulunan öğrencilerin oluşturdukları ve oluşturacakları toplulukların etkinliklerini planlamak,
 • Sosyal faaliyetler düzenlemek (teknik gezi, yemek vs.),
 • Sportif faaliyetler düzenlemek (futbol, basketbol, voleybol vb. takımlarının kurulması),
 • Sanatsal faaliyetler düzenlemek (tiyatro, sinema, konser vb.),
 • Öğretim elemanları ve diğer öğrenciler arasındaki iletişimi zenginleştirmek görev ve sorumluluklarını yerine getirmek

Doç.Dr. Ömer Said Toker

Doç. Dr. Nur Çebi

Dr.Öğr.Gör. Ruşen Metin Yıldırım

Arş.Gör. Selma Kayacan Çakmakoğlu

Arş.Gör. Duygu Özmen

Arş.Gör. Sevda Dere

GM-06

Staj ve Endüstriyel İlişkiler Komisyonu

 • Endüstri Danışma Kurulu (EDK) toplantılarının yapılması ve mezunlarda istenen özelliklerin belirlenmesi, sonuçların değerlendirilerek eğitim amaçlarının güncellenmesi,
 • Endüstri Danışma Kurulu’nun yenilenmesi,
 • Staja ilişkin konular ve staj anketlerinin düzenlenmesi,
 • Yıllara göre staj yapılan yerlerin listelerinin güncellenmesi,
 • Teknik gezilere ilişkin düzenlemelerin yapılması,
 • İşveren ile mezun arasında ara yüzey oluşturulması,
 • Bitirme tezlerinin de sunulacağı “YILDIZ GIDA KARİYER GÜNLERİ VE ÖĞRENCİ KONGRESİ” toplantısının organizasyonu,
 • “Kariyer Günleri” toplantılarının düzenlenmesi ve dökümante edilmesi,
 • İşveren anketlerinin düzenlenmesi ve uygulanması,
 • İşveren anketlerinin yapılması ve bilişim komisyonuyla işbirliği yapılarak anketlerin değerlendirilmesi,
 • Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının EDK ile paylaşılarak eğitim amaçlarının güncellenerek eğitim komisyonuna sunulması.

Doç.Dr. Fatih Törnük

Arş.Gör. Muhammet Özgölet

Arş.Gör. Eylül Öztürk

Arş.Gör. Sevda Dere

GM-07

Ders ve Sınav Programı Komisyonu

 • Her yarıyıl haftalık ders programlarının (Gün/saat/yer) hazırlanması,
 • Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav programlarının (Tarih/saat/yer ve gözetmen) hazırlanması

Dr.Öğr.Üye Fatih Bozkurt

Arş.Gör. Selma Kayacan Çakmakoğlu

Arş.Gör. N. Afranur Kanıbol  

Arş.Gör Burcu Mine Şenol

GM-08

Bilgi İşlem Teknolojileri Komisyonu

 • Bölüm internet sayfasının düzenlenmesi ve güncellenmesi,
 • Bölüm web sayfasında öğrenciler için linkler oluşturulması,
 • Bölümdeki aktivitelerinin ve yeniliklerin web sitesinde duyurulması ve etkinliklerin paylaşılması,
 • Mezunlar için veri tabanı ve iletişim ağı oluşturulması,
 • Geri bildirim takibi, sonuçlandırılması ve paylaşımı

Doç. Dr. Ömer Said Toker

Dr.Öğr.Gör. Ruşen Metin Yıldırım

Arş.Gör. Perihan Kübra Akman

Arş.Gör. Kader Korkmaz

Arş.Gör. N. Afranur Kanıbol

GM-09

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

 • Lisans yatay/dikey geçiş ile yandal/çift anadal öğrencileri için ders eşdeğerliğinin belirlenmesi
 • Lisansüstü öğrencileri için bilimsel hazırlık programının belirlenmesi,
 • Uluslararası Öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi,
 • Gerekli formların hazırlanması ve intibak işlemleri esaslarının belirlenmesi

Doç. Dr. Nur Çebi

Dr.Öğr.Üyesi. Zeynep Hazal Tekin Çakmak

Dr.Öğr.Üyesi Görkem Özülkü

Arş.Gör.Eylül ÖZTÜRK

Arş.Gör.Öznur SAROĞLU

Arş.Gör. Sevda Dere

GM-10

Laboratuvar Koordinasyon ve Güvenliği Komisyonu

 • Laboratuvarlarda çalışma emniyeti ve güvenlik kurallarının düzenlenmesi (ilk yardım ve güvenlik gözlüğü dolaplarının ve uyarı levhalarının kontrolü),
 • Atıkların tanımlanması ve sınıflandırılması,
 • Atık yönetimi alt yapısının oluşturulması,
 • Gerçekleştirilen alt yapı çalışmasının raporunun özetlenerek, öz değerlendirme raporuna eklenmesi,
 • Yangın raporunun güncellenmesi

Dr.Öğr.Üye Fatih Bozkurt

Dr.Öğr.Üyesi. Zeynep Hazal Tekin Çakmak

Dr.Öğr.Gör. Ruşen Metin Yıldırım

Arş.Gör. Selma Kayacan Çakmakoğlu

Arş.Gör Burcu Mine Şenol

Arş.Gör. Muhammed Özgölet

GM-11

Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

 • Mezunlar toplantısı düzenlenmesi,
 • Mezun bilgi bankasının oluşturulması,
 • Mezun anketlerinin yapılması, değerlendirilmesi ve raporlanması,
 • Mezun anketlerinin değerlendirilmesinde bilişim komisyonu ile işbirliği yapılması

Doç.Dr. Ömer Said Toker

Dr.Öğr.Üye Fatih Bozkurt

Arş.Gör. Perihan Kübra Akman

Arş. Gör. Duygu Özmen

Arş.Gör Burcu Mine Şenol