Staj Rehberi ve Belgeler

 

Staj ile ilgili belgeler ve izlenecek yol staj rehberinde yer almaktadır. Staj rehberine buradan ulaşabilirsiniz. 

          Not: Staj evrakları ve defter mavi tükenmez kalem ile doldurulmalıdır.

 

 

 

Ekler:

2024 Staj Takvimi

İşveren anket formu 

Staj Defteri 

1.Staj Defteri Kapak Sayfası

2.Staj Defteri Giriş Sayfası

3. Staj Defteri Çalışma Haftaları

4.Staj Defteri Sayfası (Defter Sayfasını ihtiyacınız kadar çoğaltabilirsiniz.)

5.SGK Staj Formu

6.Staj Sicil Formu

7.Beyan ve Taahhütname formu

8.İşsizlik fonu katkı bilgi formu

 

Gönüllü Staj yapan öğrenciler aşağıda belirtilen FR-1873 kodlu belgeyi teslim edeceklerdir:

FR-1873-Gıda Mühendisliği Bölümü Gönüllü Staj Değerlendirme Formu

 

Formların ingilizce versiyonları için;

1. Staj Defteri Kapak Sayfası

2. Staj Defteri Giriş Sayfası

3. Staj Defteri Çalışma Haftaları

4. Staj Defteri Sayfası  (Defter Sayfasını ihtiyacınız kadar çoğaltabilirsiniz.)

5. FR-1859-Gıda Mühendisliği Bölümü Staj Formu (Food Engineering Department Compulsory Internship Form)

6. FR-1860-Gıda Mühendisliği Bölümü Staj Sicil Formu (Food Engineering Department Internship Registration Form)