GDM 9000 Bitirme Çalışması dersi hakkında

GDM 9000 Bitirme Çalışması dersi hakkında

  • GDM 9000 Bitirme Çalışması dersi kapsamında, belirlenen formata uygun olarak hazırlanan poster sunumları 24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10:00-12:00 arasında gerçekleştirilecek ve çalışmalar bölüm öğretim üyelerinin değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

 

  • Belirlenen formata uygun olarak hazırlanan tezlerin danışman öğretim üyesine son teslim tarihi ise 7 Haziran 2024 Pazartesi günüdür.

 

 

  • 7 Haziran 2024 Pazartesi günü tüm öğrenciler ayrıca ‘’Bitirme Tezi Öğrenci Değerlendirme’’ formunu doldurup danışman öğretim üyesine göndereceklerdir.

 

  • Ders notu aşağıda belirtilen formüle göre hesaplanacaktır.

Toplam puan=Grup üyesi değerlendirme puan katsayısı*[(poster puanı*0.3) + (bitirme çalışması puanı*0.7)]

  • Grup üyesi değerlendirme puan katsayısı: Öğrencilerin grup arkadaşlarını değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan puan (100 üzerinden alınan ortalama puan) / 100
  • Poster puanı: Bölüm öğretim üyelerinin poster sunumlarında vermiş olduğu puan (100 üzerinden)
  • Bitirme çalışması puanı: Teslim edilen bitirme çalışması için danışmanın vermiş olduğu puan (100 üzerinden)

 

  • Tez yazım kuralları ve ilgili formlar ekte verilmiştir.

Grup arkadaşı değerlendirme formu

Bitirme Tezi Format

Bitirme Tezi Format_İngilizce