Not Girişleri hk.

 
2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı "Lisans Mezuniyet Töreni"nin 05 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olması nedeniyle final sınav not girişleri için belirlenen son tarihten sonra OBS sisteminden alınan bilgilerle “YTÜ Dereceye Giren Mezunların Tespitine İlişkin Esaslar”da geçen hükümler çerçevesinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı sonunda dereceye girecek öğrenciler belirlenecektir. 
 
Dikkat Edilecek Hususlar:
 
  1. Maddi hata, not itirazı nedeniyle Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla yapılacak not girişi işlemlerinin en geç 08 Haziran 2024 tarihine kadar tamamlanması. 
  2. Staj durumlarının kontrol edilmesi ve halen staj yapan öğrencilerin stajlarını en geç final sınavlarından önce teslim etmesi ve Bölüm Sekreterlikleri/Dekanlık Öğrenci İşleri tarafından sistem girişlerinin yine en geç 08 Haziran 2024  tarihinden önce tamamlanması.