TÜBİTAK

 

Sıra Proje No Yürütücü Proje Adı  Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
1 112O169 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tahsin YILMAZ Ekzopolisakkarit (EPS) Üreten Laktik Asit Bakterilerinin Bazı Gıdaların Tekstürel, Reolojik ve Mikroyapısal Özelliklerine Etkisi 2012 2014
2 110O214 Doç. Dr. Osman SAĞDIÇ Geleneksel Fermente Gilaburu (Viburnum opulus L.) Meyve Suyundan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Probiyotik Özellikleri ve Endüstriyel Üretimde Kullanımları 2012 2013
3 5130023 Prof. Dr. Muhammet ARICI Lale Taç Yapraklarindan Pilot Ölçekli Doğal Boya Üretimi 2013 2015
4 113O448 Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞLAR Sebzelerin Mikrobiyal ve Pestisit Güvenliğinin Sağlanmasında Ultrases ve Düşük Şiddet Elektrik Akımının Birlikte Kullanılma Olanaklarının Belirlenmesi 2013 2016
5 112O533  Doç. Dr. M. Tahsin  YILMAZ Türkiyede Ticari Olarak Yetiştirilen Farklı Türdeki Adaçayı Tohumlarından Optimum Koşullarda Endüstriyel Ölçekte Gam Üretimi ve Bu Gamların Fizikokimyasal, Kompozisyonel, Konformasyonel, Mikroyapisal, Teknolojik ve Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. 2013 2016
6 112O828 Doç. Dr. Talip KAHYAOĞLU Ultrasonik Mozul (Titreşim) Başlıklı Püskürtmeli Kurutma Tekniği ile Mavi Yemiş Tozu ve Mikrokapsülü Üretimi 2013 2014
7 114O391 Prof. Dr. Muhammet ARICI Fonksiyonel Bir Bileşen Olarak Gölevez (Colocasia esculenta L.Schott) Ununun Fırıncılık Ürünlerinde Kullanımı 2014 2016
8 213S133 Yrd. Doç. Dr. Muhammed Zeki DURAK Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA) ve Vankomisine Dirençli Enterokok (VRE) İnfeksiyonlarının Yüzey Plazmon Rezonans Tabanlı Kit Sistemi İle Hızlı ve Hassas Olarak Belirlenmesi 2014 2017
9 214O417 Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞLAR Şalgam Suyu Üretim Teknolojisinde Yeni Bir Yöntem Olarak Ultrason ve Ultraviyole İşlemlerinin Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi 2015  
10 5140052 Yrd. Doç. Dr. Fatih TÖRNÜK Ekmeklik Unların Pelemir (Cephalaria Syriaca L.) ile Kuvvetlendirilmesi: Pelemir Tohumunun Karakterizasyonu, Acılığın Giderilmesi ve Ekmekçilik Kalitesini Artırması Bakımından Değerlendirilmesi 2015 2018
11 116G024 Prof. Dr. OSMAN SAĞDIÇ Ülkemize Özgü Yoğurt, Peynir Kültürü Geliştirilmesi Ve Pilot Ölçekte Üretimi 2018 Devam ediyor
12 217O054 Dr. Öğr. Üyesi Ömer Said TOKER Endüstriyel Gıda Atıklarının Çikolata Türevi Ürünlerde Maliyet Optimizasyonu Amacı ile Kullanımı 2018 Devam ediyor